Tillbehör notfräs med vändskär HW med ett skär, bottenskär, konisk direkthållare

497568