• 100 % Festool
  • 100 % Schneider-airsystems
  • 100 % Service
Priser inkl. moms
Sortera efter
Produktnamn˄˅
Underproduktnamn˄˅
Tillagd˄˅
Artikelnummer˄˅

Leasing

Morten Maskin AB erbjuder dig ett startpaket med en förmånlig leasingmöjlighet.

Alla artiklar i startpaketet går att byta ut efter behov och alla går att leasa individuellt.

Paketet innehåller alla verktyg som en hantverkare kan behöva för att starta upp, förnya och driva en verksamhet. Allt detta med ett smart betalningsupplägg, leasing.

Ingår i priset på Festool maskiner 

Fri reparationsservice i 3 år - inklusive slitage deler:

Fri reparationsservice i 3 år inkluderar även alla slitagedelar, så du behöver inte ens betala en liten faktura. Naturligtvis hämtar och lämnar vår transportservice maskinen på din bemannade företagsadress - om du så önskar. Självklart helt kostnadsfritt under dessa 3 år.* **

Följande fall omfattas inte av garantin:

- skador på förbrukningsmaterial och tillbehör, i synnerhet på slipplattor, plug-it-kablar, sågklingor, fräsar, rörstavar, knivar, knivgarnityr och borrverktyg.
- om avvikelser från bruksanvisningen och övriga underlag för de enskilda maskinerna sker vid anslutning, installation, idrifttagning, drift, användning och underhåll av maskinerna.
- vid felaktig användning, i synnerhet vid yttre våld (speciellt vid fall eller slag).
- vid fel på verktyg, som speciellt förorsakats genom användning av tillbehör- eller reservdelar, som inte är av originalfabrikat.
- vid verktyg, vilka ändrats eller kompletterats, i synnerhet verktyg som plockats isär.
- vid kontinuerligt kraftigt nötande användning, speciellt verktyg i industriell, kontinuerlig drift eller vid långvarig, onormalt hög påfrestning av verktyget.
- underhållsservice.

Stöldförsäkring – även på byggarbetsplatsen:

Enklare än vilken försäkring som helst. Om ditt verktyg blir stulet inom 3 år efter köpet erbjuder vi dig ett nytt verktyg mot en självrisk på 500 kr exkl. moms. Detta gäller även om verktyget har stulits ur din bil eller på byggarbetsplatsen.  

Enklare än du tror:

Vi registrera verktyget för SERVICE all-inclusive.
I händelse av stöld: Polisanmäl stölden omedelbart.
Inom 5 dagar efter stölden, visar du upp polisanmälan samt registreringsbevis.
Mot 500 kronors självrisk får du sedan ett nytt verktyg.

Förmånen i detalj: 

I händelse av stöld får du en ny maskin som engångsersättning för den stulna maskinen, utan extra försäkringskostnader och endast mot en självrisk på 500 kronor. Denna tjänst garanterar Festool GmbH för alla korrekt registrerade Festool-maskiner upp till 3 år från och med datumet på originalkvittot. Den nya maskinen omfattas inte av ny stöldförsäkring.

För att man ska kunna göra anspråk på denna serviceförmån, måste man först omedelbart polisanmäla stölden. Anmälan ska uppvisas inom 5 dagar efter stölden, tillsammans med gällande registreringsbevis. Vi lämnar i vår tur underlagen till Festool GmbH för kontroll. Efter avslutad kontroll får du information från Festool GmbH beträffande den aktuella statusen, och efter godkännande från Festool GmbH kan du hämta den nya maskinen hos oss mot erläggande av ovannämnda självrisk.

Kontakta oss på Morten Maskin AB för mer information. Telefon: 08-7562630, info@mortenmaskin.com