Företagsleasing

Morten Maskins företagsleasing

Leasa företagets verktyg hos oss - direkt här på sidan!

Tillsammans med Wasa Kredit erbjuder Morten Maskin dig en förmånlig leasingmöjlighet till en låg månadskostnad. 
Du har 0 kr i uppläggningsavgift och 0 kr administrativ avgift. 
Du leasar i 12, 24 eller 36 månader. 
Att leasa är ett enkelt och förmånligt sätt för dig som företagare att arbeta med aktuella verktyg, med alla dess förmåner, utan att binda företagets kapital. 
Du väljer själv de produkter du vill leasa. Avtåndet mellan dig och oss spelar ingen roll allt sker digitalt….Så här gör du: Du leasar direkt på vår sida. 
När du fyllt varukorgen med det du vill leasa går du. TILL KASSAN och väljer Wasa Kredit leasing. 
Lägg in org.nummer och kontaktuppgifter, välj sen period. Avsluta med att godkänna med BankID. Efter godkänt och signerat leasingavtalkan du hämta dina produkter i vår butik eller få dem levererade, du väljer i kassan. 
Självklart kan du komma in i butiken så hjälper vi dig på plats med din leasing.

Så här gör du:

- Du leasar direkt på vår sida.
- När du fyllt varukorgen med det du vill leasa går du TILL KASSAN och väljer Wasa Kredit leasing. Lägg in org.nummer och kontaktuppgifter, välj sen period.
- Avsluta med att godkänna med BankID.
Efter godkänt och signerat leasingavtalkan du hämta dina produkter i vår butik eller få dem levererade, du väljer i kassan.
Självklart kan du komma in i butiken så hjälper vi dig på plats med din leasing.

Ingår i priset på Festool maskiner. Fri reparationsservice i 3 år - inklusive slitage delar:

Fri reparationsservice i 3 år inkluderar även alla slitagedelar, så du behöver inte ens betala en liten faktura. Naturligtvis hämtar och lämnar vår transportservice maskinen på din bemannade företagsadress - om du så önskar. Självklart helt kostnadsfritt under dessa 3 år.***

Följande fall omfattas inte av garantin:

- skador på förbrukningsmaterial och tillbehör, i synnerhet på slipplattor, plug-it-kablar, sågklingor, fräsar, rörstavar, knivar, knivgarnityr och borrverktyg.
- om avvikelser från bruksanvisningen och övriga underlag för de enskilda maskinerna sker vid anslutning, installation, idrifttagning, drift, användning och underhåll av maskinerna.
- vid felaktig användning, i synnerhet vid yttre våld (speciellt vid fall eller slag).
- vid fel på verktyg, som speciellt förorsakats genom användning av tillbehör- eller reservdelar, som inte är av originalfabrikat.
- vid verktyg, vilka ändrats eller kompletterats, i synnerhet verktyg som plockats isär.
- vid kontinuerligt kraftigt nötande användning, speciellt verktyg i industriell, kontinuerlig drift eller vid långvarig, onormalt hög påfrestning av verktyget.
- underhållsservice.
 
Stöldförsäkring – även på byggarbetsplatsen:

Enklare än vilken försäkring som helst. Om ditt verktyg blir stulet inom 3 år efter köpet erbjuder vi dig ett nytt verktyg mot en självrisk på 1300 kr exkl. moms. Detta gäller även om verktyget har stulits ur din bil eller på byggarbetsplatsen.  

Enklare än du tror:

Vertyget registreras för SERVICE all-inclusive.
I händelse av stöld: Polisanmäl stölden omedelbart.
Inom 5 dagar efter stölden, visar du upp polisanmälan samt registreringsbevis.
Mot 1300 kronors självrisk får du sedan ett nytt verktyg.

 Förmånen i detalj:

I händelse av stöld får du en ny maskin som engångsersättning för den stulna maskinen, utan extra försäkringskostnader och endast mot en självrisk på 1300 kronor. Denna tjänst garanterar Festool GmbH för alla korrekt registrerade Festool-maskiner upp till 3 år från och med datumet på originalkvittot. Den nya maskinen omfattas inte av ny stöldförsäkring.

För att man ska kunna göra anspråk på denna serviceförmån, måste man först omedelbart polisanmäla stölden. Anmälan ska uppvisas inom 5 dagar efter stölden, tillsammans med gällande registreringsbevis. Vi lämnar i vår tur underlagen till Festool GmbH för kontroll. Efter avslutad kontroll får du information från Festool GmbH beträffande den aktuella statusen, och efter godkännande från Festool GmbH kan du hämta den nya maskinen hos oss mot erläggande av ovannämnda självrisk.

Kontakta oss på Morten Maskin AB för mer information. Telefon: 08-756 26 30, info@mortenmaskin.com Välkomna!

 Copyright © 2024 Morten Maskin AB