• 100 % Festool
  • 100 % Schneider-airsystems
  • 100 % Service
Priser inkl. moms

Garanti

home_karabiner

FESTOOL Servicevillkor "SERVICE all-inclusive"

Vi registrera alltid din maskin åt dig så att du kan uttnyttja Festools kostnadsfria SERVICE all-inclusive garanti. Garantin gäller i 3 år från inköpsdatum. Oavsett om du handlar i vår butik eller webshop registrerar vi din maskin. Information om villkoren finns under "Garanti"

Klicka här för online-registrering av SERVICE all-inclusive.

Fri reparationsservice i 3 år - inklusive slitagedelar 

Fri repatationsservice i 3 år inkluderar arbetstid och reservdelar samt alla slitagedelar. Gäller dock inte: skador på tillbehör och förbrukningsmaterial, skador som uppkommit vid felaktig hantering, skador som uppkommit pga att originaltillbehör eller reservdelar inte har använts, skador som uppkommit pga att maskinen plockats isär eller utsatts för onormalt kraftigt slitage. Fri reparationsservice i 3 år inkluderar inte heller underhållsservice.

Hur gör man?

• Registrera maskinen för SERVICE all-inclusive.
• I garantifall kontaktar du oss, kom in med ditt ärende så skickar vi det till Festool. Du hämtar din maskin hos oss när ärendet är avslutat.

Förmånen i detalj

Ett garantifall föreligger om; den levererade maskinen bevisligen uppvisar material- eller tillverkningsfel eller om slitagedelar (i synnerhet kolborstar, kullager, gummimanschetter, batterier, tätningsringar och kontakter) bevisligen skadats genom naturligt slitage vid korrekt användning av maskinen. En slutgiltig lista över de komponenter som omfattas av garantin finns i Festools reservdelskatalog.

Följande fall omfattas inte av garantin:
- skador på förbrukningsmaterial och tillbehör, i synnerhet på slipplattor, plug-it-kablar, sågklingor, fräsar, rörstavar, knivar, knivgarnityr, borrverktyg, diamantskålar och rörstavar.
- om avvikelser från bruksanvisningen eller andra underlag för de enskilda maskinerna sker vid anslutning, installation, idrifttagning, drift, användning och underhåll av maskinerna.
- vid icke fackmässig användning, i synnerhet yttre våld (speciellt fall eller slag) vid fel på maskinerna, som i synnerhet förorsakats genom användning av tillbehör eller reservdelar som inte är originaldelar.
- vid maskiner, som ändrats eller kompletterats, speciellt maskiner som plockats isär.
- vid kontinuerligt kraftigt påfrestande användning, speciellt vid industriell, kontinuerlig drift eller vid långvarig, överbelastande användning av maskinen.

Stöldförsäkring – även på byggarbetsplatsen 

Enklare än vilken försäkring som helst. Om din maskin blir stulen, oavsett om det den har stulits ur din bil eller från byggarbetsplatsen, inom 3 år efter köpet erbjuder Festool dig en ny maskin mot en självrisk på 800 kr exkl. moms.

Hur gör man?

• Registrera maskinen för SERVICE all-inclusive.

• I händelse av stöld: Polisananmäl stölden omedelbart. Inom 5 dagar efter stölden, lämnar du polisrapport och underlag till oss. Därfefter behandlar Festool ditt stöldärende, det kan ta några dagar. Mot en självrisk på 800 kr exkl. moms får du en ny maskin som du hämtar hos oss.

Förmånen i detalj 

I händelse av stöld får du en ny maskin som engångsersättning för den stulna maskinen, utan extra försäkringskostnader och endast mot en självrisk på 800 kronor. Denna tjänst garanterar Festool GmbH för alla korrekt registrerade Festool-maskiner upp till 3 år från och med datumet på originalkvittot. Den nya maskinen omfattas inte av ny stöldförsäkring.För att man ska kunna göra anspråk på denna serviceförmån, måste man först omedelbart polisanmäla stölden. Anmälan ska uppvisas inom 5 dagar efter stölden, tillsammans med gällande registreringsbevis. Vi lämnar i vår tur underlagen till Festool GmbH för kontroll. Efter avslutad kontroll får du information från Festool GmbH beträffande den aktuella statusen, och efter godkännande från Festool GmbH kan du hämta den nya maskinen hos oss mot erläggande av ovannämnda självrisk.

Nöjd eller pengarna tillbaka 

Du kan testa din Festool maskin i upp till 15 dagar efter köp. Om maskinen inte motsvarar dina förväntningar, kan du lämna tillbaka den lätt använda maskinen, du får hela köpesumman tillbaka. Därmed är SERVICE all-inclusive en garanti för full köptrygghet.

ALLTID PÅ DEN SÄKRA SIDAN genom att registrera maskinen för SERVICE all-inclusive.

• Registrera maskinen för SERVICE all-inclusive.
• Testa maskinen i verkstaden eller på byggarbetsplatsen.
• Skulle maskinen inte motsvarar dina förväntningar kan du lämna tillbaka det inom 15 dagar efter köpet.

Förmånen i detalj

Testa din Ferstool maskin. Inom 15 dagar fr.o.m datum på originalkvittot kan du återlämna den registrerade, oskadda och lätt använda samt enligt leveransomfattningen kompletta maskin i originalförpackning. Originalkvittot och registreringsbevis ska uppvisas, därefter återbetalas hela köpesumman. I skäliga fall kan vi neka återbetalning tills ärendet har granskats och godkänts av Festool GmbH.

Minst 10 års reservdelstillgänglighet 

Festool har alla reservdelar i lager i minst 10 år efter en maskins produktionsslut. Om Festool mot förmodan inte har reservdelen kvar så får du istället en ny maskin utan kostnad. Festool maskiner är konstruerade för att användas länge, även efter 10 år.


Schneider airsystems 1 + 2 garanti

3 års garanti på mobila kompressorer och pneumatiska verktyg - efter online registrering! 

Om du eller en återförsäljare registrerar din Schneider produkt online inom 30 dagar efter inköpet, ger vi dig en 3 års garanti från inköpsdatumet på den registrerade produkten.

>>> Registrera din Schneider produkt online här

Vi svarar gärna på eventuella frågor som du kan ha eller ger hjälp om du har problem med din registrering. 

>>> kontakta oss

Villkor och garantier

Schneider Druckluft garanterar att den levererade produkten är fri från material- och tillverkningsfel.

Vår 1 + 2 garanti täcker reparationskostnader och fri ersättning av felaktiga delar orsakade av material eller tillverkningsfel.

Garantin 1 + 2 är giltig förutsatt att enheten används korrekt och hanteras i enlighet med Schneider Druckluft bruksanvisning. 

Vid garantiärenden skickar du produkten i sitt ursprungliga skick tillsammans med inköps kvittot till den ansvariga Schneider airsystems återförsäljaren.

Garantieparationer av våra mobila komprimerade luftsystem utförs av Schneider airsystems representant. Återförsäljaren ansvarar för att produkten levereras till Schneider airsystems representant.

Tillhandahållandet av garantitjänster förlänger inte garantiperioden eller förnyar garantiperioden.

Garantin 1 + 2 gäller inte för slitdelar (t.ex. kilrem, filtermattor, insugningsfilter etc.), normalt slitage, kontinuerlig drift i industri, slag, dropp, klimatpåverkan och överbelastning eller skador på grund av felaktig användning och användning av felaktiga tillbehör.

Schneider Druckluft kan inte ta ansvar för felaktiga ändringar eller reparationer som utförts av kunder eller tredje part, samt användning av icke original delar, tillbehör eller förbrukningsmaterial och de följder som följer.

Alla lagstadgade och angivna påståenden i garantireklarationen förblir opåverkade.

Copyright © 2020 Morten Maskin AB