Garanti

home_karabiner

FESTOOL Servicevillkor "SERVICE all-inclusive"

Viktig information!

Fr o m 1 januari 2021 kan registrering av verktyg till all-inclusive-garantiendast göras i MyFestool av dig som kund. Vänligen observera att vi som din återförsäljare fr o m detta datum inte längre kan utföra registreringen åt dig. Men som alltid hjälper vi dig mer än gärna. Maila eller ring så guidar vi dig vidare. Välkomna!

Fri reparationsservice i 3 år - inklusive slitagedelar 

Fri repatationsservice i 3 år inkluderar arbetstid och reservdelar samt alla slitagedelar. Gäller dock inte: skador på tillbehör och förbrukningsmaterial, skador som uppkommit vid felaktig hantering, skador som uppkommit pga att originaltillbehör eller reservdelar inte har använts, skador som uppkommit pga att maskinen plockats isär eller utsatts för onormalt kraftigt slitage. Fri reparationsservice i 3 år inkluderar inte heller underhållsservice.

Hur gör man?

• Registrera maskinen för SERVICE all-inclusive.
• I garantifall kontaktar du oss, kom in med ditt ärende så skickar vi det till Festool. Du hämtar din maskin hos oss när ärendet är avslutat.

Förmånen i detalj

Ett garantifall föreligger om; den levererade maskinen bevisligen uppvisar material- eller tillverkningsfel eller om slitagedelar (i synnerhet kolborstar, kullager, gummimanschetter, batterier, tätningsringar och kontakter) bevisligen skadats genom naturligt slitage vid korrekt användning av maskinen. En slutgiltig lista över de komponenter som omfattas av garantin finns i Festools reservdelskatalog.

Följande fall omfattas inte av garantin:
- skador på förbrukningsmaterial och tillbehör, i synnerhet på slipplattor, plug-it-kablar, sågklingor, fräsar, rörstavar, knivar, knivgarnityr, borrverktyg, diamantskålar och rörstavar.
- om avvikelser från bruksanvisningen eller andra underlag för de enskilda maskinerna sker vid anslutning, installation, idrifttagning, drift, användning och underhåll av maskinerna.
- vid icke fackmässig användning, i synnerhet yttre våld (speciellt fall eller slag) vid fel på maskinerna, som i synnerhet förorsakats genom användning av tillbehör eller reservdelar som inte är originaldelar.
- vid maskiner, som ändrats eller kompletterats, speciellt maskiner som plockats isär.
- vid kontinuerligt kraftigt påfrestande användning, speciellt vid industriell, kontinuerlig drift eller vid långvarig, överbelastande användning av maskinen.

Stöldförsäkring – även på byggarbetsplatsen 

Enklare än vilken försäkring som helst. Om din maskin blir stulen, oavsett om det den har stulits ur din bil eller från byggarbetsplatsen, inom 3 år efter köpet erbjuder Festool dig en ny maskin mot en självrisk på 1300 kr exkl. moms.

Hur gör man?

• Registrera maskinen för SERVICE all-inclusive.

• I händelse av stöld: Polisananmäl stölden omedelbart. Inom 5 dagar efter stölden, lämnar du polisrapport och underlag till oss. Därfefter behandlar Festool ditt stöldärende, det kan ta några dagar. Mot en självrisk på 1300 kr exkl. moms får du en ny maskin som du hämtar hos oss.

Förmånen i detalj 

I händelse av stöld får du en ny maskin som engångsersättning för den stulna maskinen, utan extra försäkringskostnader och endast mot en självrisk på 1300 kronor. Denna tjänst garanterar Festool GmbH för alla korrekt registrerade Festool-maskiner upp till 3 år från och med datumet på originalkvittot. Den nya maskinen omfattas inte av ny stöldförsäkring.För att man ska kunna göra anspråk på denna serviceförmån, måste man först omedelbart polisanmäla stölden. Anmälan ska uppvisas inom 5 dagar efter stölden, tillsammans med gällande registreringsbevis. Vi lämnar i vår tur underlagen till Festool GmbH för kontroll. Efter avslutad kontroll får du information från Festool GmbH beträffande den aktuella statusen, och efter godkännande från Festool GmbH kan du hämta den nya maskinen hos oss mot erläggande av ovannämnda självrisk.

Minst 10 års reservdelstillgänglighet 

Festool har alla reservdelar i lager i minst 10 år efter en maskins produktionsslut. Om Festool mot förmodan inte har reservdelen kvar så får du istället en ny maskin utan kostnad. Festool maskiner är konstruerade för att användas länge, även efter 10 år.

Copyright © 2024 Morten Maskin AB