Tillbehör för avrundningsfräs med vändskär HW

500372