Tillbehör notfräs med vändskär HW med ett skär, bottenskär skaft 8 mm

491386