Notfräs vändskär HS. Enskärig med bottenskär skaft 8 mm

490941