Notfräs vändskär HW. Enskärig med bottenskär, konisk direkthållare

497455