Notfräs vändskär HW. Enskärig med bottenskär skaft 8 mm

491078