Patroninsats för SYSTAINER för SYS 5 T-LOC och M 337/437