Kantfräs med vändskär HW, med styrkullager skaft 8 mm

491082