Kantfräs med vändskär HW med styrkullager skaft 12 mm

491120