Notfräs vändskär HW. Enskärig med bottenskär skaft 12 mm

497454