Kantfräs med styrkullager i underkant skaft 12 mm

492661