Tillbehör notfräs med vändskär HW med ett skär, bottenskär skaft 12mm

497458