Sågklingor för TS 55 F, TSC 55 K, HK 55 och HKC 55-160x1,8x20

486297