Spiralnotfräs HS med bottenskär skaft 8 mm

490944