• 100 % Festool
  • 100 % Schneider-airsystems
  • 100 % Service
Priser inkl. moms

Dammsuga

OBS!

Alla tillbehör, förbrukningsprodukter finns under varje Festool maskin eller under varje grupp.


Vilka dammklasser finns?

Få en överblick.

Damm delas in i tre klasser. De anger vilket damm dammsugaren är lämplig för och de fastställda arbetsplatsgränsvärdena. Och de visar vilken filtreringsgrad filtersystemen måste klara. Det är viktigt att välja en dammsugare i en klass som passar materialet man arbetar med.

Dammklass L1)  > 99 %  Hälsofarligt damm med gränsvärden3) > 1 mg/m3
För enkelt och riskfritt damm, till exempel hushållsdamm, jord och kalk.

 
Dammklass M1)  > 99,9 %  Hälsofarligt damm med gränsvärden3) > 0,1 mg/m3

För allt trädamm och damm från spackel, filler och lack, gips, cement, betong, fästmassa och färg som latex- och oljefärg eller kvartshaltiga material som exempelvis sand och kisel.

 
Dammklass H1)  > 99,995 %  Hälsofarligt damm med gränsvärden3) ≤ 0,1 mg/m3

För cancer- och sjukdomsframkallande damm, till exempel asbest och mögel.